KONTAKT

Dane kontaktowe 

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.: +48 12 628 27 01
fax: +48 12 628 20 35


  Zespół projektowy

 

Kierownik Projektu

dr inż. Marek Piątkowski

tel.: 12 628 21 27

 

Asystentka Kierownika Projektu

mgr Monika Zalewska-Pawlik

tel.: 12 628 27 02

 

Specjalista ds. Stypendialnych

mgr Iwona Kochan

tel.: 12 628 27 02

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POKL.04.01.02-00-053/12-00