ARCHIWUM

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW

Lista studentów/studentek przyjętych na I rok studiów, na kierunek zamawiany Biotechnologia, uczestniczących w projekcie "Biotechnolog-Inżynier XXI wieku"

 


LISTA OSÓB KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIA MOTYWACYJNE

Lista studentów/studentek, którym przyznano stypendia w sem. I w r. akad. 2012/13 (1 nabór)

Lista studentów/studentek, którym przyznano stypendia w sem. I w r. akad. 2012/13 (2 nabór)

Lista studentów/studentek, którym przyznano stypendia w sem. II w r. akad. 2012/13

Lista studentów/studentek, którym przyznano stypendia motywacyjne w sem. III w r. akad. 2013/14 (1 nabór)

Lista studentów/studentek, którym przyznano stypendia motywacyjne w sem. III w r. akad. 2013/14 (2 nabór)

Lista studentów/studentek, którym przyznano stypendia motywacyjne w sem. 4 r. akad. 2013/14 (I nabór)

Lista studentów/studentek, którym przyznano stypendia motywacyjne w sem. 4 r. akad. 2013/14 (II nabór)

Lista studentów/studentek, którym przyznano stypendia motywacyjne w sem. V (I nabór)

Lista studentów/studentek, którym przyznano stypendia motywacyjne w sem. V (II nabór)

Lista studentów/studentek, którym przyznano stypendia motywacyjne w sem. VI r. akad. 2014/15 (I nabór)

Lista studentów/studentek, którym przyznano stypendia motywacyjne w sem. VI r. akad. 2014/15 (II nabór)

Lista studentów/studentek, którym przyznano stypendia motywacyjne w sem. VII r. akad. 2015/16


WYKŁADY ZWIĄZANE Z BIOTECHNOLOGIĄ PROWADZONE PRZEZ ZEWNĘTRZNYCH EKSPERTÓW

Wykład nr 1 - "Biotechnologia w hodowli roślin"

Zapraszamy wszystkich studentów i studentki kierunku zamawianego Biotechnologia na wykład pt."Biotechnologia w hodowli roślin" , który odbędzie się dnia 21 stycznia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali nr 12. Wykład wygłosi prof. dr hab. Janusz Zimny - Kierownik Zakładu Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin, Instytutu Hodowli i Aklimatryzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.

 

Wykład nr 2 - "Materiały polimerowe otrzymywane z surowców odnawialnych"

Zapraszamy wszystkich studentów i studentki kierunku zamawianego Biotechnologia na wykład pt."Materiały polimerowe otrzymywane z surowców odnawialnych" , który odbędzie się dnia 8 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 13:30 w sali nr 12. Wykład wygłosi dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP - Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, Kierownik Zakładu Technologii i Przetwórstwa Polimerów.

 

Wykład nr 3 - "Chemia i biologia w zaprzęgu, czyli proces tworzenia nowych leków"

Zapraszamy wszystkich Studentów i Studentki II roku kierunku zamawianego Biotechnologia na wykład pt."Chemia i biologia w zaprzęgu, czyli proces tworzenia nowych leków" , który odbędzie się dnia 4 grudnia 2013 roku (środa) o godz. 11:00 w Bibliotece WIiTCh (parter przy portierni). Wykład wygłosi dr Mariusz Galek - specjalista ds. syntezy w firmie Selvita S.A. w Krakowie.

 

Wykład nr 4 - "Modelowanie właściwości układów bio-molekularnych"

Zapraszamy wszystkich Studentów i Studentki II roku kierunku zamawianego Biotechnologia na wykład pt."Modelowanie właściwości układów bio-molekularnych" , który odbędzie się dnia 27 stycznia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 w Bibliotece WIiTCh (parter przy portierni). Wykład wygłosi prof. dr hab. Ewa Brocławik z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

 

Wykład nr 5 - "Badania mechanizmów reakcji bionieorgnicznych metodami chemii kwantowej"

Zapraszamy wszystkich Studentów i Studentki III roku kierunku zamawianego Biotechnologia na wykład pt."Badania mechanizmów reakcji bionieorganicznych metodami chemii kwantowej" , który odbędzie się dnia 26 listopada 2014 roku (środa) o godz. 14:30 w sali nr 12. Wykład wygłosi dr hab. Tomasz Borowski, prof IKiFP PAN z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

 

Wykład nr 6 - "Właściwości fizykochemiczne biopolimerów pochodzenia roślinnego"

Zapraszamy wszystkich Studentów i Studentki IV roku kierunku zamawianego Biotechnologia na wykład pt."Właściwości fizykochemiczne biopolimerów pochodzenia roślinnego", który odbędzie się dnia 23 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali nr 35. Wykład wygłosi dr hab. inż. Anna Ptaszek z Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

Wykład nr 7 - "Wykorzystanie odpadów do rekultywacji składowisk"

Zapraszamy wszystkich Studentów i Studentki IV roku kierunku zamawianego Biotechnologia na wykład pt."Wykorzystanie odpadów do rekultywacji składowisk", który odbędzie się dnia 24 listopada 2015 roku (wtorek) o godz. 12:00 w sali nr 35. Wykład wygłosi dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 


WARSZTATY TEMATYCZNE

Warsztaty 1 - pt. "Techniki chromatograficzne i spektroskopowe w analityce chemicznej" odbyły się dnia 18 czerwca 2013 roku o godz. 9:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 12.

 

Warsztaty 2 - pt. "Nowoczesne metody syntezy organicznej i chromatograficznej analizy produktów oraz prezentacja nowoczesnej aparatury badawczej firmy Merck" odbyły się dnia 13 listopada 2013 roku (środa) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Galerii "GIL".

 

Warsztaty 3 - pt. "Mikrofalowa sterylizacja mediów płynnych (w tym pożywek mikrobiologicznych) - polska technologia" odbyły się dnia 20 czerwca 2014 roku o godz. 9:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, sala 12.

Plan warsztatów

 

Warsztaty 4 - pt."Nowoczesne metody analizy związków biologicznie aktywnych", odbyły się dnia 30 października 2014 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali nr 12 (budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej).

Plan warsztatów

 

Warsztaty 5 -  pt. "Nowoczesne metody charakterystyki cząstek biologicznie aktywnych", odbyły się dnia 12 czerwca 2015 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, sala 12.

Program warsztatów

 

Warsztaty 6 - pt. "Nowoczesna aparatura w laboratorium biotechnologicznym: analiza środowiska naturalnego oraz procesy sterylizacji", odbyły się dnia 4 grudnia 2015 roku (piątek) o godz. 11:00 w sali 35.

Program warsztatówKURSY KOMPUTEROWE

Kurs MathCAD (dla 10 osób)

Opis kursu MathCAD

Regulamin uczestnictwa w kursie komputerowym MathCAD

Wniosek o udział w kursie MathCAD

Lista studentów/studentek I roku kierunku Biotechnologia zakwalifikowanych do udziału w kursie komputerowym MathCAD

Lista rezerwowa studentów/studentek I roku kierunku Biotechnologia do udziału w kursie komputerowym MathCAD


Kurs Photoshop (dla 20 osób)

Opis kursu Photoshop

Regulamin uczestnictwa w kursie komputerowym Photoshop

Wniosek o udział w kursie Photoshop

Lista studentów/studentek zakwalifikowanych do udziału w kursie komputerowym Photoshop - I NABÓR

Lista studentów/studentek zakwalifikowanych do udziału w kursie komputerowym Photoshop - II NABÓR

 

Kurs MS OFFICE - zaawansowane funkcje (dla 10 osób)

Regulaminu uczestnictwa w kursie komputerowym MS Office

Opis kursu MS Office

Lista studentów/studentek zakwalifikowanych do udziału w kursie MS Office-zaawansowane funkcje

 

Kurs AutoCAD (10 osób)

Regulaminu uczestnictwa w kursie komputerowym

Opis kursu

Lista rankingowa studentów/studentek chcących uczestniczyć w kursie komputerowym AutoCAD

 

Kurs Statistica (10 osób)

Regulaminu uczestnictwa w kursie komputerowym

Opis kursu

Lista studentów/studentek zakwalifikowanych do udziału w kursie komputerowym Statistica

 

Kurs Excel-poziom średniozaawansowany (10 osób)

Regulaminu uczestnictwa w kursie komputerowym

Opis kursu

 


WYJAZDY STUDYJNE

Wyjazd 1 - dnia 12 czerwca 2013 roku odbył się wyjazd studyjny do Tyskich Browarów Książecych w Tychach.

Celem wyjazdu było poznanie procesów fermentacyjnych, omawianych na przykładzie technologii produkcji piwa. Podczas zwiedzania linii produkcyjnej studenci/studentki zapoznali się z przebiegiem procesu warzenia piwa jasnego dolnej fermentacji.

 

Wyjazd 2 - dnia 6 listopada 2013 roku odbył się wyjazd studyjny do firmy Selvita S.A. w Krakowie.

Celem wyjazdu było zapoznanie z działalnością badawczo-rozwojową firmy Selvita S.A. obejmującą kompleksowe rozwiązania z zakresu chemii, biotechnologii oraz bioinformatyki dla jednostek R&D i różnych gałęzi przemysłu. Podczas zwiedzania laboratoriów firmy studenci/studentki zapoznali się ze specyfiką pracy nad lekami nowej generacji.

 

Wyjazd 3 - w dniach 23-24 listopada 2013 roku odbył się 2-dniowy wyjazd studyjny do Browaru Landskron w Görlitz.

Program wyjazdu

 

Wyjazd 4 - dnia 6 marca 2014 roku odbył się wyjazd studyjny do firmy Huzar Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

Celem wycieczki było poznanie procesów fermentacyjnych, omawianych na przykładzie technologii produkcji miodów pitnych. Podczas zwiedzania linii produkcyjnej studenci/studentki zapoznali się z przebiegiem procesu fermentacji, leżakowania i rozlewu, a także odwiedzili laboratorium kontroli jakości.

 

Wyjazd 5 - dnia 23 października 2015 roku odbył się wyjazd studyjny do firmy Inflora-Kraków Sp. z o.o.

 

Wyjazd 6 - dnia 24 listopada 2015 roku odbył się wyjazd studyjny na uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Wyjazd 7 - dnia 30 listopada 2015 roku odbył sie wyjazd studyjny do Wodociągów i kanalizacji Krzeszowice


SZKOLENIE-WARSZTATY Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 Szkolenie odbyło się w dniach 4 i 5.07.2015 (sobota, niedziela) w godz. 9.00 - 17.00 w sali nr 12.

Treść szkolenia:

1. prowadzenie korespondencji biznesowej (5h)

2. analiza ekonomiczna (5h)

3. analiza SWOT w procesach decyzyjnych (5h)

4. tworzenie biznesplanów (5h)

 

Lista zakwalifikowanych uczestników 


SZKOLENIE Z OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

"Szkolenie z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji"

Terminy spotkań: 

- 24 października 2015 (sobota) w godz. 9.00 - 13.00, sala 3

- 21 listopada 2015 (sobota) w godz. 9.00 - 13.00, sala 12

- 27 listopada 2015 (piątek) w godz. 15.30 - 19.30, sala 12

- 28 listopada 2015 (sobota) w godz. 9.00 - 13.00, sala 12

 

Program szkoleniaKOŁO NAUKOWE CHEMIKÓW – SEKCJA BIOTECHNOLOGII - I NABÓR

Regulamin Koła Naukowego Chemików

Lista rankingowa Studentów/Studentek II roku kierunku Biotechnologia zakwalifikowanych do udziału w Kole Naukowym Chemików - Sekcja Biotechnologii

 

KOŁO NAUKOWE CHEMIKÓW – SEKCJA BIOTECHNOLOGII II NABÓR

Lista tematów Mikroprojektów z przyporządkowanymi Opiekunami Naukowymi

LISTA RANKINGOWA

 

KOŁO NAUKOWE CHEMIKÓW - SEKCJA BIOTECHNOLOGII - III NABÓR

Lista tematów Mikroprojektów z przyporządkowanymi Opiekunami Naukowymi

LISTA RANKINGOWA

 

KOŁO NAUKOWE CHEMIKÓW - SEKCJA BIOTECHNOLOGII - IV NABÓR

Lista tematów Mikroprojektów z przyporządkowanymi Opiekunami Naukowymi


KURSY JĘZYKOWE

SEMESTR III

Regulamin uczestnictwa w kursie językowym English for Business

Lista rankingowa studentów/studentek, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w kursie English for Business

 

SEMESTR IV

Regulaminu uczestnictwa w kursie językowym English for Business

Lista rankingowa studentów/studentek, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w kursie English for Business

 

SEMESTR V

Regulaminu uczestnictwa w kursie językowym English for Business)

Lista rankingowa studentów/studentek, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w kursie English for Business

 

SEMESTR VI

Regulaminu uczestnictwa w kursie językowym English for Business) 

Lista rankingowa studentów/studentek, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w kursie Englich Business


STAŻE W FIRMACH PRZEMYSŁOWYCH Z BRANŻY BIOTECHNOLOGICZNEJ-I TURA

Regulamin stażu

Lista rankingowa 1

Lista rankingowa 2

Lista rankingowa 3

 

Załącznik nr 1 do Umowy o staż - Harmonogram stażu

Załącznik nr 2 do Umowy o staż - Raport cząstkowy

Załącznik nr 3 do Umowy o staż - Sprawozdanie z realizacji stażu

Załącznik nr 4 do Umowy o staż - Zaświadczenie o odbyciu stażu

 

STAŻE W FIRMACH PRZEMYSŁOWYCH Z BRANŻY BIOTECHNOLOGICZNEJ-II TURA

Regulamin stażu

Lista rankingowa

 

Załącznik nr 1 do Umowy o staż - Harmonogram stażu

Załącznik nr 2 do Umowy o staż - Raport cząstkowy

Załącznik nr 3 do Umowy o staż - Sprawozdanie z realizacji stażu

Załącznik nr 4 do Umowy o staż - Zaświadczenie o odbyciu stażu


FORMULARZE OFERTOWE

- Zapraszamy do składania ofert na modyfikację programu i prowadzenie zajęć wyrównawczych z biologii w ramach projektu "Biotechnolog - Inżynier XXI wieku"

- Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie wykładu (nr 1) z biotechnologii

- Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie wykładu (nr 2) z biotechnologii

- Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przewozu autokarem studentów/studentek kierunku zamawianego Biotechnologia na jednodniową wycieczkę krajową

- Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej wykonania prac związanych z opieką i nadzorem nad studentami/studentkami podczas wyjazdu dydaktycznego do Tyskich Browarów Książęcych

- Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej wykonania prac związanych z opieką nad studentami/studentkami podczas wyjazdu dydaktycznego do Tyskich Browarów Książęcych

- Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów dotyczących technik chromatograficznych i spektroskopowych w analityce chemicznej oraz prezentacji nowoczesnej aparatury badawczej

- Zaproszenie do składania ofert na stworzenie kursu e-learningowego wprowadzjącego w tematykę ekoinnowacji i odnawialnych źródeł energii

- Zaproszenie do składania ofert na stworzenie kursu e-learningowego wprowadzającego w tematykę technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego i zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach

- Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z opieką i nadzorem nad studentami podczas wyjazdu studyjnego

- Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z opieką nad studentami podczas wyjazdu studyjnego

- Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów dotyczących nowoczesnych metod syntezy organicznej i chromatograficznej analizy produktów oraz prezentacja nowoczesnej aparatury badawczej

-Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z opieką nad kołem naukowym

- Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z opieką i nadzorem nad studentami/studentkami podczas 2-dniowego wyjazdu studyjnego

- Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z opieką nad studentami/studentkami podczas 2-dniowego wyjazdu studyjnego

- Przygotowanie oraz przeprowadzenie 90-cio minutowego wykładu związanego tematycznie z Biotechnologią dla Studentów/Studentek II roku kierunku Biotechnologia

- Przygotowanie oraz przeprowadzenie 90-cio minutowego wykładu związanego tematycznie z Biotechnologią

- Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z opieką nad studentami/studentkami II roku kierunku Biotechnologia podczas 1-dniowego wyjazdu studyjnego (2x)

- Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z opieką i nadzorem nad studentami/studentkami II roku kierunku Biotechnologia podczas 1-dniowego wyjazdu studyjnego

- Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów dotyczących mikrofalowej sterylizacji mediów płynnych

- Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z opieką nad stażystami

- Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów dotyczących nowoczesnych metod analizy związków biologicznie aktywnych
- Przygotowanie oraz przeprowadzenie 90-cio minutowego wykładu związanego tematycznie z Biotechnologią dla studentów/studentek III roku kierunku Biotechnologia

- Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów dotyczących charakterystyki cząstek biologicznie aktywnych
- Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia-warsztatów z zakresu przedsiębiorczości dla 15 studentów/studentek kierunku Biotechnologia (20 godzin)

- Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu komputerowego Excel-poziom średniozaawansowany dla 10 studentów/studentek IV roku kierunku biotechnologia

- Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z opieką i nadzorem nad studentami/studentkami IV roku podczas wyjazdu studyjnego do firmy Inflora-Kraków sp. z o.o.

- Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z opieką nad studentami/studentkami IV roku podczas wyjazdu studyjnego do firmy Inflora-Kraków sp. z o.o. (2x)

- Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji

- Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie orz przeprowadzenie 90-cio minutowego wykładu związanego tematycznie z Biotechnologią

Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie orz przeprowadzenie 90-cio minutowego wykładu związanego tematycznie z Biotechnologią

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z opieką i nadzorem nad studentami/studentkami IV roku kierunku Biotechnologia podczas 1-dniowego wyjazdu studyjnego na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z opieką nad studentami/studentkami IV roku kierunku Biotechnologia podczas 1-dniowego wyjazdu studyjnego na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z opieką i nadzorem nad studentami/studentkami IV roku kierunku Biotechnologia podczas 1-dniowego wyjazdu studyjnego do Wodociągów i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o.o.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z opieką nad studentami/studentkami IV roku kierunku Biotechnologia podczas 1-dniowego wyjazdu studyjnego do Wodociągów i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o.o.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POKL.04.01.02-00-053/12-00