OPROJEKCIE

Projekt "Biotechnolog-Inżynier XXI wieku" skierowany jest do studentów/studentek studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Biotechnologia, na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów/absolwentek kierunku zamawianego Biotechnologia oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia poprzez następujące działania:

 

  • Stypendia motywacyjne - przez cały czas trwania projektu 50% najlepszych studentów/studentek kształcących się na kierunku zamawianym będzie otrzymywać co miesiąc stypendium w kwocie 1000 zł
  • Specjalistyczne kursy - dla najlepszych studentów/studentek będą organizowane bezpłatne specjalistyczne kursy językowe i komputerowe, a także szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska i rozwiązań proekologicznych
  • Wykłady i warsztaty tematyczne - wszyscy studenci/studentki będą mieli okazję uczestniczyć w interesujących wykładach oraz brać czynny udział w ciekawych warsztatach tematycznych prowadzonych przez specjalistów zajmujących się biotechnologią
  • Wycieczki tematyczne - wszyscy studenci/studentki będą mieli okazję uczestniczyć w przygotowanych wycieczkach tematycznych (krajowych i zagranicznych), podczas których będą mogli odiwedzić różne zakłady przemysłowe i instytuty badawcze działające w branży biotechnologicznej
  • Staże przemysłowe - część studentów/studentek będzie miała możliwość odbycia na terenie kraju płatnych, wakacyjnych staży przemysłowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POKL.04.01.02-00-053/12-00